MRPiPS / MRPiPS

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu br. wyniosła 5,1 proc.

Jak wskazało ministerstwo, niższą stopę bezrobocia w kwietniu zanotowano po raz ostatni w 1990 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła do 798,5 tys. osób. Jak wskazuje resort - od 1991 roku nigdy w kwietniu nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w kwietniu 88,1 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, podobnie jak miesiąc wcześniej i o 6,8 tys. więcej niż w kwietniu 2023 r.

Reklama

Kilka dni wcześniej opublikowano dane Eurostatu, z których wynika, że Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych z 3 maja 2024 r. stopa bezrobocia (liczona zgodnie z definicją Eurostatu) wyniosła 2,9 proc. w marcu 2024 r. Tym samym Polska, wraz z Czechami ( 2,9 proc.) mogły się pochwalić najniższą stopą bezrobocia. Stopa bezrobocia całej Unii Europejskiej w marcu 2024 r. wyniosła 6,0 proc, w strefie Euro 6,5 proc., a najwyższa stopa bezrobocia została zarejestrowana w Hiszpanii - wynosiła 11,7 proc.