"Prezydent powiedział, że jeśli te nasze propozycje uzyskają akceptację ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz przejdą ścieżkę legislacyjną w parlamencie, to on jak najbardziej się pod tym podpisze. Wyznaczył też minister Paprocką do kontaktu z nami" – przekazał J. Łukasik. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność".

Reklama

Program naprawczy zawiera 3 propozycje.

Propozycja 1 na naprawę sytuacji w Policji

Zmiana systemu emerytalnego dla funkcjonariuszy, czyli powrót do koncepcji emerytury po 15 lat służby.

Propozycja 2 na naprawę sytuacji w Policji

Jacek Łukasik: "Druga rzecz to likwidacja lub zawieszenie kursów aspiranckich i podoficerskich, przez które są blokowani funkcjonariusze w awansach na stopnie w wyższych korpusach".

Sierżant sztabowy nie może awansować na młodszego aspiranta, mimo że ma odpowiednią grupę i stanowisko służbowe, ale nie mając takiego kursu, nie może awansować.

W 2023 r. tylko 25 proc. funkcjonariuszy mających uprawnienia do awansu zostało skierowanych i ukończyło kursy. Na 13,5 tys. funkcjonariuszy spełniających wymogi na kursy skierowano ok. 3,5 tys.

"Poza tym system szkolenia policji jest niewydolny, bo zakłada się, żeby przyjąć w tym roku 10 tys. funkcjonariuszy, a szkoły i ośrodki szkolenia mogą wyszkolić w ciągu roku tylko 5 tys. osób" – dodał Łukasik.

Podkreślił, że na spotkaniu zwrócili również uwagę, że takie rozwiązanie wymaga zmiany zapisów w ustawie o Policji. "Pan prezydent zadeklarował, że jeżeli jest to dla dobra funkcjonariuszy, to oczywiście poprze takie rozwiązania" – dodał.

Reklama

Propozycja 3 na naprawę sytuacji w Policji

Jacek Łukasik:

  • Poruszono tragiczną sytuację wśród pracowników Policji, gdzie 70 proc. z nich zarabia już najniższa krajową, a mają dostęp do informacji poufnych, niejawnych, a nawet tajnych."
  • Są to osoby wysoko wyspecjalizowane, bo odpowiadają za sferę logistyczną policji, czyli wpierają jej funkcjonowanie, a są też łatwym kąskiem dal sektora prywatnego.
  • Związkowcy chcą stworzyć ustawę o pracownikach służb mundurowych MSWiA, żeby te osoby zostały niejako wyjęte do osobnego worka budżetu państwa, by zarobki były godne, w stosunku do zakresu obowiązków, bo są częścią systemu bezpieczeństwa państwa.
  • "Prezydent powiedział, że jeśli te nasze propozycje uzyskają akceptację ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz przejdą ścieżkę legislacyjną w parlamencie, to on jak najbardziej się pod tym podpisze. Wyznaczył też minister Paprocką do kontaktu z nami"

Komunikat Kancelarii Prezydenta po spotkaniu z policjantami

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się dziś w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, aby wysłuchać głosu organizacji na temat najważniejszych problemów i wyzwań dotyczących tej służby mundurowej.

Prezydent zapewnił podczas spotkania o swoim wsparciu dla wszelkich rozwiązań propaństwowych, które zmierzać będą do polepszenia warunków służby policjantów i ich bezpieczeństwa oraz służą obywatelom. Prezydent podkreślił znaczenie Policji, jako ważnego elementu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Zwrócił także uwagę, że jakość pełnionej przez Policję służby ma fundamentalne znaczenie dla obywateli, ponieważ w sposób zasadniczy wpływa na ich osobiste poczucie bezpieczeństwa.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z założeniami Programu Naprawczego Policji, opracowanego przez Krajową Sekcję Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, który ma stanowić odpowiedź na problemy służby zidentyfikowane przez tę organizację. Program zawiera m.in. propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, proponowanych dla polepszenia warunków służby w Policji oraz jej efektywności. Przedstawiony dokument był również podstawą do rozmowy o problemach dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji w różnych częściach kraju.

Prezydentowi podczas spotkania towarzyszyli: Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka oraz Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Mirosław Wiklik.

Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” została zarejestrowana 7 lutego 2023 r. na mocy decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Pluralizm związkowy w służbach mundurowych umożliwiła prezydencka inicjatywa ustawodawcza: na mocy ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej od 2019 roku rozszerzono prawa m.in. policjantów w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.