Zwrócić uwagę należy, że świętowanie Dnia Kobiet często skupione jest na tylko na jednej płci. To daje podstawy do wysnucia wniosku o tym, że w ten sposób dyskryminowani są mężczyźni. Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, taka ocena zależy od intencji organizatora oraz kontekstu, w jakim odbywa się dane wydarzenie.

Reklama

Choć pracodawca zwykle ma dobre intencje, proponując paniom tego dnia krótszy czas pracy, bonusową premię lub upominki, przez męską część załogi może to zostać odebrane jako forma dyskryminacji ze względu na płeć - bo przecież trzeba mieć określoną płeć, by móc spodziewać się takich przywilejów.

Jak stanowi artykuł 112 Kodeksu pracy, który dotyczy zasady równego traktowania, pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. DGP informuje, że dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Reklama

Dodatkowa życzliwość bez odszkodowania

Czy prezenty czy preferencyjne traktowanie kobiet w dniu ich święta może się wiązać z zapłatą odszkodowania? Niekoniecznie. Co prawda przepisy Kodeksu pracy jednoznacznie stanowią, że pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, to jednak należy brać pod uwagę również utarty zwyczaj.

Dzień Kobiet jest społecznie akceptowany od wielu lat i stał się powszechną tradycją. Nie budzi zatem zdziwienia podarunek w taki dzień czy bardziej życzliwe traktowanie. Nie można na to patrzeć w oderwaniu od przepisów prawa. Choć Dzień Kobiet różnicuje pracowników ze względu na ich płeć, został zasadniczo zaakceptowany - jest obchodzony w wielu krajach na całym świecie, nie będąc jednocześnie świętem religijnym ani państwowym.

Idealnym scenariuszem byłoby organizowanie 8 marca wydarzeń, które służyłyby jako pretekst do rozmowy na temat eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji i propagowania różnorodności pracowników.

A co z prezentami?

Jak pisze DGP, dla niektórych kobiet odchody ich święta mogą wydawać się przestarzałe lub nieodpowiednie, jeśli promują płciowe stereotypy lub są skoncentrowane jedynie na ich urodzie lub wyglądzie. Niektóre podarunki mogą być zatem widziane jako ograniczające - na przykład takie związane z kosmetykami czy gotowym jedzeniem. Sugerować one mogą, że zainteresowania kobiet opierają się jedynie na kwestiach związanych właśnie z dbaniem o siebie i gotowaniem.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że nawet - wydawać by się mogło - niewinne prezenty mogą zawierać ukryte przesłanie, będące dla obdarowywanej dyskryminujące.

Więcej na temat potencjalnej dyskryminacji kobiet w dniu ich święta przeczytasz w artykule pod tytułem "Czy świętowanie Dnia Kobiet w pracy to dyskryminacja mężczyzn?" autorstwa Urszula Graetzer w Dzienniku Gazecie Prawnej >>>