To pierwsza tego typu operacja, która będzie przeprowadzana co cztery lata. Na początku marca wygasną wszystkie złożone dotychczas deklaracje o rezygnacji z oszczędzania w PPK. W ten sposób wszystkie osoby w wieku od 18. do 55. roku życia zatrudnione na etatach i kontraktach cywilno prawnych zaczną ponownie odkładać na przyszłość w PPK. Z szacunków Państwowego Funduszu Rozwoju wynika, że autozapis może dotyczyć nawet 8 mln osób zatrudnionych we wszystkich polskich firmach.
Co ważne, zwolnione z autozapisu do PPK jest ok. 1,5 mln osób w wieku 55 plus, które mogą oszczędzać w ten sposób, ale tylko na swój wniosek, oraz ok. 1 mln samozatrudnionych - niezatrudniających żadnych pracowników. Autozapis nie dotyczy też osób powyżej 70. roku życia, które nie mogą oszczędzać w PPK.

Trzeba poinformować

Reklama
W związku z autozapisem pracodawcy mają sporo obowiązków. Pierwszy z nich dotyczy poinformowania wszystkich osób podlegających autozapisowi o tym, że w marcu ponownie zaczną oszczędzać w PPK. Wystarczy do tego prosta informacja wysłana do pracowników nawet e-mailem.