Eksperci porównywarki ubezpieczeń na życie rankomat.pl przeanalizowali wypadki przy pracy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Reklama

Najbardziej niebezpieczne branże

Wypadkom przy pracy uległo ponad 27 tys. pracowników, czyli tyle, co populacja Kłodzka – to dane GUS-u tylko za I półrocze 2021 r. Do największej liczby wypadków dochodzi w branży związanej z górnictwem i wydobyciem surowców – na 1000 pracowników 6,41 doznało wypadku. Ryzyko dotyczy również pracowników zajmujących się dostawą wody oraz zagospodarowaniem ściekami, gdzie współczynnik wynosi 4,98 wypadków na 1000 pracujących. Na wypadki są też narażone osoby pracujące w służbie zdrowia i pomocy społecznej – to 3,36 na 1000 pracowników.

Najwięcej wypadków śmiertelnych ogółem miało miejsce w branży przemysłowej, gdzie doszło do 20 takich zdarzeń, w budownictwie zginęło 19 osób, a spośród wszystkich zatrudnionych w górnictwie w pierwszym półroczu 2021 roku 9 osób zmarło wskutek wypadku przy pracy.

Praca zdalna, ale wypadek stacjonarny

Reklama

Wypadki przy pracy nie ominęły też pracowników wykonujących swoje czynności służbowe w trybie zdalnym. To łącznie 15 wypadków od marca do czerwca 2021 roku – podaje Państwowa Inspekcja Pracy. Z tego aż 11 okazało się śmiertelnych i dotyczyło przypadków medycznych. Pozostałe dotyczyły m.in. obrażeń ciężkich - podczas upadku w toalecie (uszkodzenie gałki ocznej) i w związku z przemieszczaniem się poza miejscem zamieszkania (w drodze do biura po odbiór sprzętu służbowego).

Wypadki przy pracy / rankomat.pl

Ostatni zanotowany przez PIP przypadek zdarzenia w czasie pracy dotyczył przygotowywania posiłku w czasie przerwy i przecięcia palca.

Niebezpieczne przemieszczanie się

Do wypadków najczęściej dochodzi podczas przemieszczania się – to 40,3% wszystkich wypadków, 16,7% wypadków wynika z operowania przedmiotami, a 14,4% ma miejsce podczas transportu ręcznego – wynika z danych GUS za I półrocze 2021 r.

W pracy uwaga na ręce i nogi

Najbardziej narażone w wypadku przy pracy są kończyny górne, które stanowią aż 43% wypadków. Najrzadziej uszczerbkom ulega szyja oraz odcinek szyjny kręgosłupa, to 1,4% wszystkich zgłoszonych wypadków.
Narażone na urazy są w dużym stopniu kończyny dolne, które dotyczą 36,5% zgłoszonych wypadków. Urazom ulegają również głowa – 9,7% wypadków oraz tułów i organy wewnętrzne – 3,7% urazów, a także grzbiet łącznie z kręgosłupem – 3,1%.