Według organizacji, podczas pandemii kobiety były bardziej narażone na zwolnienia, redukcję godzin pracy czy ograniczenia wywołane restrykcjami, w szczególności w sektorze hotelarstwa, gastronomii i produkcji.

Poziom zatrudnienia obu płci?

Z danych ILO wynika także, że poziom zatrudnienia mężczyzn wrócił do tego z 2019 roku. - Mimo że przewidywany na 2021 wzrost w zatrudnieniu kobiet przewyższa wzrost zatrudnienia mężczyzn, będzie on wciąż niewystarczający, by kobiety powróciły do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii - oceniła organizacja.

Reklama

W 2021 roku będzie o 13 mln mniej zatrudnionych kobiet w porównaniu z rokiem 2019. "Tylko 43,2 proc. kobiet w wieku produkcyjnym na świecie będzie zatrudnionych w 2021 r., w porównaniu z 68,6 proc. mężczyzn w wieku produkcyjnym" - podała ILO.

Gdzie najgorzej?

Najciężej skutki pandemii odczuły kobiety w Stanach Zjednoczonych, gdzie zatrudnienie spadło o 9,4 proc. w porównaniu z rokiem przedpandemicznym.