Ze względu na wymogi lockdownu kolejna tura rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu, a związkowcami górnictwa węgla kamiennego odbyła się w trybie online. Do zawarcia umowy społecznej pozostają jeszcze trzy punkty sporne, w tym sprawa najważniejsza - dotycząca gwarancji zatrudnienia.

Reklama

Z informacji przekazanych mediom po dzisiejszych negocjacjach przez Kolorza można wnioskować, iż w tej sprawie nastąpił zdecydowany przełom.

Gwarancje zatrudnienia dla górników w ustawie

Gwarancje zatrudnienia dla górników zostaną zapisane w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" - powiedział Kolorz po spotkaniu.

Reklama

Dodał, że będzie przeprowadzona nowelizacja tej ustawy - łącznie z dodaniem zapisów o systemie osłon socjalnych.

W ocenie związkowców, jest to najważniejsza kwestia, która zostanie rozstrzygnięta. Pozostały jeszcze płace i procedura notyfikacyjna umowy społecznej w Komisji Europejskiej.

Kolejne rozmowy w piątek

Do tej pory wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń nie godził się, aby zapisy dotyczące kwestii zatrudnienia były gwarantowane ustawowo. Uważał, że można to wpisać do układów zbiorowych poszczególnych spółek węglowych.

Kolejne rozmowy zaplanowano na najbliższy piątek, podobnie jak dziś odbędą się one w trybie zdalnym.

Podstawą umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego ma być porozumienie zawarte we wrześniu 2020 roku. Przyjęto wówczas założenie dotyczące wygaszania kopalń do 2049 roku z założeniem subsydiowania produkcji węgla na potrzeby energetyki konwencjonalnej.