W MINISTERSTWACH

Zatrudnianie cudzoziemców. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad wprowadzeniem kolejnych ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE. Obecnie przedsiębiorca, który chce zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, musi przejść tzw. test rynku pracy. Polega on na sprawdzeniu, czy na oferowane miejsce nie znajdzie się odpowiedni kandydat z Polski. Resort zakłada, że test rynku pracy będzie utrzymany tylko w tzw. zawodach wrażliwych, w których więcej jest chętnych do pracy Polaków niż ofert.

Procedura zatrudniania cudzoziemców będzie prostsza i krótsza. Firmy nie będą musiały m.in. ubiegać się u wojewody o przyrzeczenie zatrudnienia cudzoziemca, czyli tzw. promesę.

Ułatwienia dla pracodawców. Do konsultacji społecznych i międzyresortowych trafił rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy.Przewiduje on między innymi zwolnienie małych firm z obowiązku przestrzegania wszystkich praw pracowniczych. W trakcie prac Komisji Trójstronnej rząd podtrzymał najważniejsze zmiany w prawie pracy. Wszyscy pracodawcy będą płacić wynagrodzenie za czas choroby tylko za pierwsze 14, a nie jak obecnie 33, dni zwolnienia. Małe firmy, zatrudniające do 9 osób, mają też zyskać między innymi prawo do zwolnienia pracowników w wieku przedemerytalnym i nieprzywracania do pracy bezprawnie zwolnionych pracowników.

Termin odroczony. Rząd ma zamiar odroczyć obowiązek posiadania kwalifikowanego e-podpisu do przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Planowany jest okres przejściowy. W tym czasie firmy zatrudniające więcej niż pięciu pracowników będą mogły korzystać z podpisów niekwalifikowanych wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed 21 lipca 2008 roku. Zespół ekspertów rozważa wymianę certyfikatów niekwalifikowanych na kwalifikowane, polegającą na zastępowaniu obecnie używanych podpisów na podpisy bezpieczne z chwilą utraty ich ważności.

ZUS INFORMUJE

Elektroniczny kontakt z ZUS. ZUS wydał komunikat w sprawie przerw technologicznych w pracy serwisów przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych w II kwartale 2008 roku. W związku z koniecznością ujednolicenia konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury do przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej ZUS podał terminarz planowanych okresowych przerw technologicznych w węzłach przyjmowania dokumentów dostępnych pod adresami:

Gdańsk https://www.sdwi.gdansk.zus.pl oraz https://http://www.ewd.gdansk.zus.pl

Wrocław https://www.sdwi.wroclaw.zus.pl oraz https://www.ewd.wroclaw.zus.pl

Warszawa https://www.sdwi.warszawa.zus.pl oraz https://www.ewd.warszawa.zus.pl

Dla drugiego kwartału 2008 roku przerwy odbywać się będą w następujących terminach: Gdańsk 20-21 maja i 19-20 czerwca; Warszawa I – 26-28 maja i 23-25 czerwca oraz Wrocław 29-30 maja i 26-27 czerwca. Przerwa trwała będzie 2 dni robocze w przypadku węzłów w Gdańsku oraz Wrocławiu, oraz 3 dni w przypadku Warszawy.

W trakcie prac w dowolnym z węzłów dwa pozostałe pracować będą normalnie, umożliwiając bezpieczne przekazywanie dokumentów do ZUS.

Odsetki od zaległości

Wysokość stawek odsetek (podatkowych) za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 1 kwietnia do 30 czerwca br. 5,46% w stosunku rocznym (MP 2008 nr 31, poz. 282). Do 31 marca br. odsetki te wynosiły 5,10% w stosunku rocznym.

Kolumnę przygotowała Elżbieta Krysiewicz, redakcja Doradcy Podatnika Grupy Czasopism Prawnopodatkowych, wydawnictwo Trendy, www.e-podatnik.pl