Ponieważ w różnych krajach Unii Europejskiej obowiązują różne zwyczaje przygotowywania formularzy rekrutacyjnych, sprawia to kłopot poszukującym pracy za granicą. Komisja Europejska postanowiła zlikwidować tę różnorodność i wprowadzić jeden unijny wzór formularza rekrutacyjnego Europass. "Ma to ułatwić obywatelom Europy lepszą prezentację na rynku pracy, zarówno wobec krajowego, jak i zagranicznego pracodawcy" - wyjaśnia Agnieszka Luck z Krajowego Centrum Europass.

Reklama

Europass to kilka formularzy, które mają w sposób czytelny i wyczerpujący przedstawić życiorys, kompetencje, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata. "Zawiera te same informacje, jakie wpisujemy do tradycyjnego CV, z tą jednak różnicą, że są one bardziej szczegółowe" - wyjaśnia Grzegorz Kieliszczyk z HRKT.

Na pełny formularz Europass składa się aż pięć części:

• Europass CV, czyli formularz życiorysu standardowego w całej Unii Europejskiej,

• Europass Paszport Językowy, czyli dokument prezentujący umiejętności językowe,

• Europass Mobilność, czyli dokument potwierdzający doświadczenia w nauce i pracy poza granicami kraju - mogą z niego skorzystać np. osoby, które odbyły stypendia lub staże za granicą,

• Europass Suplement do dyplomu (dwie części) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe -potwierdzenie ukończenia szkoły średniej i wyższych studiów oraz dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

"Suplement do dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe mogą otrzymać tylko ci absolwenci, którzy przystąpili i zdali egzamin w okręgowej komisji egzaminacyjnej" - wyjaśnia Agnieszka Luck. "Takie egzaminy odbywają się w Polsce od 2004 r., więc wszyscy, którzy je zdali, mogą taki dokument otrzymać."

O przydatności dokumentów Europass przekonani są specjaliści od unijnego rynku pracy. Wzorzec jest bowiem bardzo przejrzysty i dla kandydata na pracownika, i dla pracodawcy. "Opowiadali mi pracownicy pewnej firmy rekrutacyjnej, że nawet jeśli kandydaci do pracy przyślą inne formularze, oni przepisują te dane do tego formularza Europass CV" - opowiada Agnieszka Luck. "Robią tak, bo łatwiej im porównać kandydatów" - wyjaśnia.

"Europass nietrudno przygotować samodzielnie, wystarczy wejść na stronę internetową i krok po kroku wykonać wszystkie polecania" - twierdzi Grzegorz Kieliszczyk z HRK. "A jeśli jednak będzie to sprawiać trudności, warto skontaktować się z konsultantem."

Reklama

Więcej informacji:

Krajowe Centrum Europass: www.europass.org.pl

europejski portal Europass: www.europass.cedefop.europa.eu

Materiał przygotowany we współpracy z programem Praca. Oglądaj na antenie TVN CNBC Biznes we wtorkl o godz. 20.30, w soboty o godz. 15.00 i 21.30, w niedziele o godz. 12.00 i 17.00.

oprac. Robert Makowski

»Sprawdź aktualne oferty pracy