"Zarząd Getback SA w restrukturyzacji (...) podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych" - napisano w komunikacie.

"Zamiarem emitenta jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 260 pracownikami emitenta, od momentu zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników w maju bieżącego roku lecz nie później niż od 27 maja 2019 r. do 31 października 2019 r." - dodano.

Spółka poinformowała, że jej zarząd 7 maja powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz przystąpi do konsultacji, a po ich zakończeniu i wydaniu regulaminu zwolnień powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce.

Reklama