Za zatwierdzeniem układu opowiadali się nadzorca sądowy, rada wierzycieli, kurator obligatariuszy i zarząd GetBacku.

Reklama

Przeciwko zatwierdzeniu układu było kilku przedstawicieli wierzycieli niezabezpieczonych. Postulowali oni przyjęcie układu na innych zasadach.

Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki.

Reklama