Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca wyniosła 1 mln 953,2 tys. osób.

Reklama