Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w lipcu o 3,4 proc. rok do roku.

Reklama

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła średnio o 7,1 proc. rdr, a mdm wzrosła o 1,9 proc.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w czerwcu i lipcu:

VII 2012 VI 2012 VII 2011 VI 2012 VI 2011 V 2012 . ogółem 6,9 1,3 6,4 0,2 . pojazdy 4,4 -6,2 1,0 -0,8 mechaniczne . paliwa 12,7 6,7 7,7 -4,4 . żywność, napoje, 4,1 -2,0 7,6 3,5 wyroby tytoniowe . pozostała sprzedaż 8,6 2,2 15,7 1,9 w niewyspecjalizowanych sklepach . leki, kosmetyki 11,8 -3,2 13,2 2,4 . odzież, obuwie 1,7 3,9 0,9 -0,5 . meble, AGD, RTV 18,0 7,8 24,3 0,8

prasa, książki -9,3 8,1 -9,1 -2,4 . pozostałe 5,6 -1,2 -1,6 1,2