Z raportu OECD wynika, że wartość PKB przypadająca na godzinę pracy polskiego pracownika to 80,5 zł. W efekcie w ciągu 8-godzinnego dnia pracy każda osoba generuje wartość wynoszącą 644,2 zł. Zatem jeżeli co trzeci pracownik nie zjawi się w pracy, otrzymujemy wymienioną na początku kwotę 7 mld zł.

Reklama

Najbardziej kosztowni byli ci pracownicy, którzy zdecydowali się na 3-dniową absencję w pracy. W tym roku stanowili 14,3 proc. Ich nieobecność kosztowała pracodawców 4,5 mld zł. Jednak paradoksalnie mogła pobudzić konsumpcję, bo majówka sprzyja zakupom przede wszystkim mięs i napojów.