W przypadku pozostałych zatrudnionych wynagradzanych z budżetu płace pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nie oznacza to jednak, że wzrostu płac nie będzie w przypadku pojedynczych pracowników. O tym zawsze może zdecydować dyrektor lub kierownik urzędu.

Reklama

Nauczyciele zyskają

Jedną z grup, która na pewno dostanie wyższe wynagrodzenia, są nauczyciele. Ich pensje wzrosną o 3,8 proc. To oznacza, że podwyżka będzie o prawie 50 proc. niższa od tegorocznej. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej. Określona w nim kwota bazowa, od której są liczone średnie płace pedagogów, wzrośnie z 2618,10 zł do 2717,60 zł. Tym samym ich średnie wynagrodzenie miesięczne będzie się wahało od 2,7 tys. zł do 5 tys. zł.

W wyniku przyszłorocznej podwyżki pensja zasadnicza m.in. stażysty z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie o 83 zł (2265 zł), nauczyciela kontraktowego – o 85 zł (2331 zł), a mianowanego – o 97 zł (2647 zł).

Wyższe uposażenia

W 2012 roku również wszyscy funkcjonariuse i żołnierze otrzymają dodatkowo średnio 1800 zł. W lipcu dostaną jednorazową podwyżkę w średniej wysokości 300 zł miesięcznie. Z wyliczeń Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że wydatki na ten cel tylko w przyszłym roku wyniosą 180 mln zł, ale już w 2013 roku około 360 mln zł.

Taką samą podwyżkę mają otrzymać wszyscy funkcjonariusze. Tylko na wzrost uposażenia policjantów w 2012 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznaczy 172 mln zł.

Zamrożona płaca

Na wzrost wynagrodzeń nie mają co liczyć najważniejsze osoby w państwie. W przyszłym roku tzw. kwota bazowa, która jest określana w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostanie w wysokości przysługującej im w 2008 roku. Wyniesie ona 1766,46 zł. W efekcie prezydent wciąż będzie otrzymywał miesięcznie 20,1 tys. zł, a premier 16,7 tys. zł. Podwyżek nie otrzymają np. dyrektorzy, prezesi lub zarządcy przedsiębiorstw państwowych lub spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Na podwyżki poczekają też urzędnicy. Mogą się ich spodziewać nie wcześniej niż w 2013 roku. Kwota bazowa w ich przypadku pozostanie również na niezmienionym poziomie i wyniesie 1873,84 zł. Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę (dodatku stażowego). Natomiast pensja urzędnika mianowanego rozszerzona jest o dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.