Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia wyniosła 1 mln 855,3 tys. osób i była niższa, niż przed miesiącem o 7,8 tys. osób, czyli o 0,4 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 55,2 tys. osób.

Reklama

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,5 proc.), zachodnio-pomorskim (16 proc.), kujawsko-pomorskim (15,5 proc.), podkarpackim (15,1 proc.), lubuskim (14,5 proc.) oraz świętokrzyskim (14,1 proc.). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,5 proc.), mazowieckim (9,2 proc.), śląskim (9,6 proc.) i małopolskim (9,8 proc.).

Z danych GUS na koniec sierpnia 2011 r. wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 202,2 tys. osób poszukujących zatrudnienia, czyli o 3,7 tys. więcej niż w lipcu 2011 r. i o 30,8 tys. mniej niż przed rokiem.

Ponadto GUS poinformował, że na koniec sierpnia 434 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 37,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 23,6 tys. Przed rokiem było to odpowiednio 508 zakładów oraz 45,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 27 tys. osób.

W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 72,6 tys. ofert pracy, dla porównania przed miesiącem - 63,1 tys., a przed rokiem - 87,9 tys.Z danych GUS na koniec drugiego kwartału 2011 roku wynika, że liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10 mln 761,2 tys. osób, w tym w sektorze prywatnym 69 proc.

GUS poinformował również, że na ogólną liczbę 588,6 tys. podmiotów, 24,2 tys. dysponowało w końcu drugiego kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 13,1 proc. to jednostki sektora publicznego, a 86,9 proc. sektora prywatnego.

Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy wynosiła 61 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (84,7 proc.) i w jednostkach dużych (47,1 proc.)

Z informacji GUS wynika, że w pierwszym półroczu 2011 roku powstało 327,8 tys. nowych miejsc pracy, z tego 8,8 proc. w sektorze publicznym, a 91,2 proc. w sektorze prywatnym.

GUS wyjaśnił, że w końcu drugiego kwartału nie obsadzone było jeszcze 13,8 tys., tj. 4,2 proc. nowo utworzonych miejsc pracy. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy zmalała o 24,3 proc.

Z badań wynika również, że w ciągu pierwszego półrocza 2011 roku zlikwidowano 202,1 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (90,7 proc.) oraz jednostkach małych (38,6 proc.).