Przed rokiem były to odpowiednio: 286 zakładów, 41 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 24,8 tys. osób.

Reklama

W marcu 2011 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 83,2 tys. ofert pracy (przed miesiącem 50,7 tys., przed rokiem 117,9 tys.). W końcu marca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 47,7 tys. osób (w tym 9,4 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni).

Osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 2,8 tys. wolnych miejsc pracy.