Obniżenie stopy bezrobocia do 9,9 proc. na koniec tego roku, jak zakłada ustawa budżetowa na 2011 rok, jest niezagrożone - uważa minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak."Sytuacja gospodarcza, działania urzędów pracy i środki zaplanowane na aktywizację osób bezrobotnych nie wskazują na zagrożenie nieosiągnięciem w końcu przyszłego roku zakładanego przez rząd obniżenia stopy bezrobocia do poziomu 9,9 proc." - napisała Fedak w odpowiedzi na interpelację poselską z ubiegłego roku.

Reklama

Według danych GUS stopa bezrobocia listopadzie 2010 r. wyniosła 11,7 proc.

Minister pracy przypomina także, że plan finansowy Funduszu Pracy na 2011 r. zakłada, że wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosą 3 mld 235,08 mln zł, co stanowić będzie 37,1 proc. ogółu wydatków Funduszu Pracy. Na 2010 rok rząd zakładał wydanie na akwizycję bezrobotnych około 7 mld zł.