Czym jest testament?

Testamentem nazywamy dokument sporządzony przy świadkach, który rozporządza majątkiem spisującego go obywatela na wypadek jego śmierci. Testament obejmuje rozporządzenie majątkiem wyłącznie jednego spadkodawcy. Dokument ten sporządzony wspólnie z innym spadkodawcą co do zasady jest nieważny.

Testament może sporządzić wyłącznie spadkodawca, jak również tylko on może go odwołać. Jednak warunek jest taki, że musi mieć on pełną zdolność do czynności prawnych w trakcie tych czynności. Poza samym spadkodawcą nikt nie może odwołać testamentu. Kwestie dotyczące sporządzania testamentu reguluje w Polsce przede wszystkim Kodeks cywilny.

Reklama

Dlaczego warto sporządzić testament?

Sporządzenie zgodnego z prawem niepodważalnego testamentu jest bardzo dużym ułatwieniem dla rodziny. Spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem w taki sposób, aby każda jego część została przekazana w odpowiednie ręce. Na przykład, jeżeli osoba ma kilkoro spadkobiorców i jeden z nich dobrze zna się na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, to jemu spadkodawca może przekazać w pełni swoją firmę. Natomiast pozostałe części majątku przekazać pozostałym osobom.

Jeśli testament nie zostanie sporządzony za życia spadkodawcy, wówczas jego majątkiem po śmierci rozporządzać będzie sąd. Zgodnie z zasadą w tym przypadku przekaże on każdemu z jego spadkobiorców odpowiedni taki sam udział w każdym z elementów jego majątku.

Reklama

Jak spisać testament?

Aby sporządzić testament samodzielnie warto posłużyć się konkretnym wzorem. Testament własnoręczny, czyli ten sporządzany przez samego spadkodawcę (bez pomocy prawnika) powinien być sporządzony odręcznie. Jest to wymóg konieczny. Nie wystarczy sam podpis pod napisanym na komputerze i wydrukowanym tekstem. Testament powinien zawierać datę. W jego treści zawarte zostaje rozporządzenie majątkiem spadkodawcy. Przy czym ważne jest, aby dotyczyło to majątku pojedynczej osoby. Na koniec spadkodawca podpisuje się imieniem i nazwiskiem.

Testament warto spisać u notariusza, ponieważ prawnik zna podstawy prawne sporządzania tego dokumentu. Skorzystanie z pomocy prawnej przy sporządzaniu testamentu gwarantuje jego zgodność z prawem i tym samym niepodważalność. Jednak nie jest to konieczne.

Co zrobić, aby testament był niepodważalny?

Aby testament był niepodważalny, należy przestrzegać kilku zasad prawnych. Najbezpieczniej spisać go u notariusza. Wówczas mamy pewność, że nie dojdzie także na przykład do zatajenia testamentu. Jednak można testament sporządzić także w domu. Spisanie go jest łatwe i wystarczy trzymać się określonego wzoru. Aby testament był niepodważalny, musi być on spisany dobrowolnie przez spadkodawcę, który ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Aby uniknąć ryzyka podważenia własnego testamentu, warto także spisać go dużo wcześniej, będąc w pełni zdrowym. Bowiem stan choroby tuż przed śmiercią może być uznany za stan wyłączający świadomość lub możliwość swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli. A ten fakt może być wykorzystany do podważenia tego dokumentu.