Termin 20 lutego ma znaczenie nie tylko dla celów podatkowych, lecz także w kontekście rozliczenia z ZUS. Do 20 lutego przedsiębiorcy muszą złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA za styczeń, w której wskazują formę opodatkowania oraz podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Trzy formy do wyboru

Do wyboru są trzy formy opodatkowania: rozliczenie według skali podatkowej (ze stawkami 12 i 32 proc.), podatek liniowy 19 proc. lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którego stawki wynoszą od 2 do 17 proc. - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Reklama
Reklama
Karty podatkowej nie można już wybrać. Tę formę rozliczeń można tylko kontynuować na zasadzie praw nabytych. Wynika tak z art. 65 ustawy wprowadzającej Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).
Na który podatek się zdecydować? Wiele zależy od ponoszonych przez przedsiębiorcę kosztów oraz przysługujących mu ulg i innych podatkowych preferencji.
Podstawową formą jest skala podatkowa. W ten sposób rozliczają się osoby, które nie wybiorą innego podatku lub zrobią to po terminie (art. 9a ust. 1 ustawy o PIT). Kto w 2022 r. rozliczał się według skali, a w 2023 r. chce płacić liniowy PIT lub ryczałt od przychodów, musi złożyć odpowiednie oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego (lub dokonać odpowiedniego wpisu do CEIDG).
Dotyczy to również osób, które w poprzednich latach rozliczały się liniowo lub ryczałtem, a teraz chciałyby wybrać skalę podatkową. Zasadą jest bowiem, że wybór dokonany w poprzednich latach dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik postanowi zmienić swoją decyzję.

Co najlepiej wybrać?

Każdy przedsiębiorca musi policzyć sobie samemu, biorąc pod uwagę: wysokość spodziewanych przychodów, wysokość ponoszonych kosztów, ewentualne ulgi i odliczenia.
Trzeba też uwzględnić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą - w zależności od formy opodatkowania - płaci się na różnych zasadach. Wynosi ona przy rozliczeniu:
 • według skali PIT - 9 proc. dochodów,
 • liniowym PIT - 4,9 proc. dochodów (nie mniej niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia),
 • ryczałtem - zryczałtowaną kwotę.
W 2023 r. przedsiębiorcy o przychodach poniżej 60 tys. zł zapłacą 376,16 zł składki zdrowotnej miesięcznie, przy przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł składka wyniesie 626,93 zł, a przy przychodach powyżej 300 tys. zł - 1128,48 zł.
Składkę tę mogą częściowo odliczać: ryczałtowcy, podatnicy liniowi i ci, którzy rozliczają się jeszcze według karty podatkowej. Przy skali podatkowej nie odlicza się składki zdrowotnej.

Skala podatkowa

Przy dochodach wynoszących ok. 10 tys. zł miesięcznie (120 tys. zł rocznie) najkorzystniejsza dla większości osób jest skala podatkowa. Przedsiębiorca zapłaci podatek według stawki 12 proc. i skorzysta z kwoty wolnej od podatku 30 tys. zł - zwraca uwagę Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym KPMG w Polsce.
Natomiast po przekroczeniu progu120 tys. zł wysokość obciążeń znacząco rośnie - stawka podatku wynosi już 32 proc.
Minusem skali podatkowej jest również 9-proc. składka na ubezpieczenie zdrowotne i to liczona od dochodu. Co gorsza, składki tej nie da się odliczyć nawet w części (jak przy innych formach opodatkowania). W zamian przysługuje kwota dochodu wolna od podatku (30 tys. zł) oraz stosunkowo niska dolna stawka PIT (12 proc.). Czy faktycznie rekompensuje to wysoki koszt składki zdrowotnej? To zależy od indywidualnej sytuacji dochodowej przedsiębiorcy.
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, czy przedsiębiorca nie uzyskuje równocześnie innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (np. z pracy, z odrębnych zleceń, z emerytury). Trzeba je będzie bowiem zsumować w zeznaniu rocznym, co może spowodować, że ostatecznie łączny dochód przedsiębiorcy przekroczy 120 tys. zł i nadwyżka będzie opodatkowana według stawki 32 proc. PIT.
O wyborze skali podatkowej może natomiast przesądzić sytuacja rodzinna podatnika. Rozliczając się w ten sposób, można znacznie obniżyć swój podatek dzięki wspólnemu rozliczeniu z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem. Z preferencji tych nie można korzystać przy rozliczeniu liniowym ani ryczałtowym - przypomina Grzegorz Grochowina.
Wspólne rozliczenie z małżonkiem warto rozważyć, gdy jeden z małżonków w ogóle nie ma dochodu albo zarabia mało, a drugi zarabia rocznie ponad 120 tys. zł. Dzięki preferencji pierwszy z małżonków może zapłacić podatek według stawki 12 proc., właściwej dla pierwszego przedziału skali.
Wspólne rozliczenie bowiem - przypomnijmy - polega na zapłacie podatku w podwójnej wysokości, ale obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, a u osób samotnie wychowujących dzieci - w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów takiej osoby.
Najem prywatny tylko z ryczałtem
Dylematów związanych z wyborem formy opodatkowania nie mają natomiast właściciele nieruchomości zarabiający na prywatnym najmie (czyli poza działalnością gospodarczą). W 2023 r. ustawodawca nie dał im wyboru - będą musieli płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie mogą już rozliczać się według skali, tak jak w poprzednich latach. Tak wynika z nowego brzmienia art. 9a ust. 6 ustawy o PIT.
To oznacza, że zapłacą 8,5 proc. ryczałtu od przychodów, a po przekroczeniu progu przychodów 100 tys. zł - 12,5 proc. Nie odliczą kosztów uzyskania przychodu, np. remontu czy zakupu wyposażenia do mieszkania.
Osoby zarabiające na wynajmie mają więc wybór: czy chcą pozostać przy najmie prywatnym (bez możliwości odliczenia kosztów i rozliczając się wyłącznie w formie ryczałtu ), czy zacząć prowadzić najem w ramach działalności gospodarczej. Działając jako przedsiębiorcy, mogą wybrać jedną z trzech form opodatkowania najmu: skalę podatkową, stawkę liniową 19 proc. lub ryczałt.
Eksperci nie spodziewają się jednak, by wynajmujący masowo przechodzili na najem w ramach biznesu. Jednym z powodów jest zakaz odliczenia odpisów amortyzacyjnych, który od 2023 r. obejmuje wszystkie nieruchomości mieszkalne bez wyjątku, co wynika ze zmian w art. 22c pkt 2 ustawy o PIT i art. 16c pkt 2a ustawy o CIT, wprowadzonych przez Polski Ład.
Prowadzenie biznesu to także dodatkowe koszty, np. księgowości oraz składek zdrowotnych.
Z naszych szacunków wynika, że w 2023 r. niewielu właścicielom nieruchomości będzie się opłacało prowadzenie działalności gospodarczej tylko po to, żeby rozliczać najem - mówi Grzegorz Grabowski z kancelarii księgowo-podatkowej Wynajmistrz.pl.
Pisaliśmy o tym 29 listopada 2022 r. „Ostatnia szansa na koszty przy wynajmie” (DGP nr 230/2022).

Przykład

Podatnik uzyska w 2023 r. dochód (przychód pomniejszony o koszty) w wysokości 190 tys. zł. Jego małżonek w ogóle nie zarabia.
Przy rozliczeniu indywidualnym (według skali podatkowej) podatnik zapłaciłby 33,2 tys. zł podatku (10,8 tys. zł podatku według stawki 12 proc. i 22,4 tys. zł według stawki 32 proc. od nadwyżki ponad 120 tys. zł.) Musi też uiścić składkę zdrowotną według stawki 9 proc., co daje 17,1 tys. zł rocznie (190 tys. zł x 9 proc.).
Jego łączne obciążenie wyniesie więc - w dużym uproszczeniu - 50,3 tys. zł (33,2 tys. zł + 17,1 tys. zł).
Przy wspólnym rozliczeniu podatek oblicza się od połowy łącznych dochodów małżonków: [(95 tys. + 0 zł] x 12 proc. = 7,8 tys. zł podatku). Następnie mnoży się kwotę podatku razy 2 i otrzymuje 15,6 tys. zł podatku do zapłaty.
Przy wspólnym rozliczeniu łączne obciążenie z tytułu PIT i składki zdrowotnej wyniesie więc - również w dużym uproszczeniu - 32,7 tys. zł (15,6 tys. zł + 17,1 tys. zł).
Podatek według skali pozwala natomiast korzystać z ulg niedostępnych przy innych formach opodatkowania, takich jak rehabilitacyjna i prorodzinna (na dzieci).
Do tego dochodzą jeszcze specjalne preferencje dla przedsiębiorców, takie jak np.: na ekspansję, na prototyp, na robotyzację, sponsoringowa, na innowacyjnych pracowników. Ta ostatnia jest uzupełnieniem ulgi na badania i rozwój (B+R), która od lat przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się według skali podatkowej.
Przewagą PIT według skali nie są natomiast ulgi: rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, na zabytki, z tytułu krwiodawstwa, na internet ani na zakup terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala. Te preferencje przysługują bowiem także ryczałtowcom, a w dużej części również liniowcom.

Ryczałt od przychodów

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może wybrać niemal każda osoba prowadząca działalność gospodarczą (wyjątki są zaledwie cztery i dotyczą m.in. przedsiębiorców prowadzących apteki, handlujących dewizami czy częściami samochodowymi). Zasadniczym warunkiem jest, aby przychody podatnika za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.
Ryczałt jest korzystny przede wszystkim dla osób, które nie ponoszą wysokich wydatków związanych z biznesem. Przy tej formie opodatkowania nie można bowiem odliczać od przychodów kosztów ich uzyskania.
Dodatkowo od 2022 r. obniżce uległy niektóre stawki ryczałtu (np. dla informatyków do 12 proc., dla zawodów medycznych do 14 proc.).
Dla wielu podstawową zaletą ryczałtu jest określona kwotowo składka na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to prostsze rozliczenie, bez konieczności wyliczania składki zdrowotnej na podstawie dochodu. Ponadto jej połowę można odjąć od przychodu, z tym że faktyczna korzyść z tego odliczenia jest rzędu kilkudziesięciu złotych (przy niższych stawkach ryczałtu nawet dużo mniej).
Drugim czynnikiem są wspomniane już stawki podatku. W zależności od rodzaju działalności może to być: 17 proc., 15 proc., 14 proc., 12,5 proc., 12 proc., 10 proc., 8,5 proc., 5,5 proc., 3 proc. i 2 proc.
Na przykład przedsiębiorca świadczący usługi budowlane płaci co do zasady 5,5-proc. ryczałt. To na tyle niska stawka, że nawet przy stosunkowo wysokich kosztach rozliczenie ryczałtowe może być bardziej opłacalne od innych form opodatkowania. Jeśli jednak podatnik świadczy usługi opodatkowane np. 15-proc. ryczałtem, to przy ponoszeniu wysokich kosztów korzystniejsza może być dla niego inna forma - wskazuje Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.
Co gorsza, w niektórych przypadkach powstają wątpliwości, która stawka jest właściwa dla danego rodzaju usług, ponieważ nie zawsze wynika to wprost z art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540). Stąd duża liczba wniosków składanych przez przedsiębiorców o wydanie interpretacji indywidualnych.
Jeżeli przedsiębiorca świadczy kilka rodzajów usług, to może być objęty różnymi stawkami - dodaje Agata Malicka. Podaje przykład ryczałtowca, który od usług budowlanych zapłaci 5,5-proc. podatek, od sprzedaży materiałów budowlanych - 3 proc., a od wykonywania analiz technicznych - 14 proc.
Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy, jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, to ryczałt ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności. Warunkiem jest jednak, że podatnik ewidencjonuje przychody w sposób umożliwiający ich określenie (a w przeciwnym razie musi rozliczać się według stawki dla siebie najwyższej).
Ryczałt nie daje natomiast prawa do tylu odliczeń, co podatek według skali lub liniowy 19-proc. PIT. Wykluczone są więc ulgi: na ekspansję, na prototyp, na robotyzację, sponsoringowa, na badania i rozwój, na innowacyjnych pracowników (będąca uzupełnieniem ulgi B+R). Nie można też korzystać z ulgi IP Box, bo ta, polegająca na opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5 proc., jest właściwa tylko dla PIT (i dla CIT).
Ryczałtowcom nie przysługuje także ulga prorodzinna (na dzieci).
Rozliczając się w ten sposób z fiskusem, można natomiast odliczyć od przychodów:
 • stratę z lat ubiegłych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę na zabytki,
 • ulgę na internet (do kwoty 760 zł rocznie, odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem że podatnik nie korzystał już z tej preferencji w latach wcześniejszych),
 • darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe,
 • ulgę dla krwiodawców,
 • ulgę na zakup terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala.

Liniowy PIT

Kto wybierze podatek liniowy, nie skorzysta - w przeciwieństwie do podatników rozliczających się według skali PIT - z kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł rocznie) ani nie rozliczy się wspólnie z małżonkiem lub w preferencyjny sposób przewidziany dla samotnych rodziców. W przeciwieństwie do ryczałtu można natomiast odliczać ponoszone koszty, a stawka 19 proc. PIT jest stała, niezależnie od wysokości dochodów.
Do tego trzeba doliczyć 4,9-proc. składkę na ubezpieczenie zdrowotne, obliczaną od dochodu. Składkę tę da się częściowo odliczyć (w 2023 r. nie więcej niż 10 200 zł).
Liniowy PIT zaczyna być opłacalny, gdy roczne dochody przedsiębiorcy istotnie przekroczą 120 tys. zł. Wtedy korzystniej jest płacić 23,9 proc. od dochodu (a na dodatek jeszcze odliczyć część składki zdrowotnej), niż oddać fiskusowi 32 proc. od nadwyżki ponad 120 tys. zł i nie móc w ogóle odjąć składki na ubezpieczenie zdrowotne (co w sumie da 41 proc. dochodu, czyli 32 proc. PIT i 9-proc. składka zdrowotna).
Podatnikom, którzy wybiorą liniowy 19-proc. PIT, nie przysługuje:
 • ulga prorodzinna (na dzieci),
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga na internet,
 • ulga dla krwiodawców,
 • wspólne rozliczenie z małżonkiem ani
 • preferencyjne rozliczenie przewidziane dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Wybierając liniowy PIT, można natomiast skorzystać z ulg:
 • termomodernizacyjnej,
 • badawczo-rozwojowej,
 • na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • IP Box,
 • na ekspansję,
 • na prototyp,
 • na robotyzację,
 • na konsolidację,
 • sponsoringowej,
 • na zakup terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala.
Można także odliczać:
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, z tym że odliczenie wynosi wyłącznie 6 proc. dochodu,
 • składki na ubezpieczenie społeczne.
- Podatek liniowy może być wciąż atrakcyjny, w szczególności dla podatników, którzy ponoszą wysokie koszty w relacji do uzyskiwanego przychodu. Wówczas opodatkowanie liniowe, nawet z uwzględnieniem składki zdrowotnej, może okazać się niższe niż przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego i w konsekwencji zryczałtowanej składki zdrowotnej - mówi Łukasz Bączyk, doradca podatkowy, członek zarządu ASB Tax. Również i on podkreśla, że wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i stawki ryczałtu, który mógłby zostać zastosowany przez podatnika.

Przykład

Przedsiębiorca uzyska w 2023 r. przychody na poziomie 350 tys. zł i poniesie koszty w wysokości 150 tys. zł.
Jeżeli będzie rozliczał się ryczałtem, według stawki 15 proc., to jego podatek wyniesie 52,5 tys. zł. Dodatkowo zapłaci 13 541,76 zł z tytułu składki zdrowotnej (1128,48 zł x 12 miesięcy). Połowę tej składki (6 770,88 zł) odliczy od przychodu. Dzięki temu obniży podatek o ok. 1 tys. zł.
Jego łączne obciążenie (pomijamy składki ZUS) wyniesie 65 tys. 26 zł.
Jeżeli rozliczy się liniowo, to zapłaci 19 proc. podatku od dochodu 200 tys. zł, czyli 38 tys. zł. Dodatkowo uiści 9,8 tys. zł składki zdrowotnej (4,9 proc. x 200 tys. zł). Ma jednak prawo odliczyć składkę od dochodu (lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu - co ma inne skutki) do limitu 10 200 zł rocznie. Zakładając, że odliczy składkę od dochodu, obniży swój podatek o 1862 zł.
Zapłaci w sumie - również w uproszczeniu (pomijając składki ZUS) - 45 938 zł.
Z jakich preferencji można skorzystać w 2023 r.
Rodzaj odliczenia Skala podatkowa PIT (stawki 12 proc. i 32 proc.) Podatek liniowy 19 proc. PIT Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawki od 2 proc. do 17 proc. w zależności od rodzaju działalności)
Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne Nie Tak, od dochodu lub jako koszt uzyskania przychodu, ale nie więcej niż 10 200 zł rocznie Tak, od przychodu można odliczyć 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych
Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne Tak Tak Tak
Kwota wolna od podatku Tak, 30 000 zł rocznie Nie Nie
Koszty uzyskania przychodu Tak Tak Nie
Odliczenie od dochodu podatkowej straty z lat poprzednich Tak Tak Nie, ale można odliczyć stratę za poprzednie lata, w których podatnik płacił PIT według skali lub liniowy
Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako samotny rodzic Tak Nie Nie
Odliczenie darowizn na cele: działalności pożytku publicznego, kultu religijnego (nie więcej niż 6 proc. dochodu) oraz darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła (w pełnej kwocie) Tak Nie Tak
Odliczenie darowizn na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe (nie więcej niż 6 proc. dochodu) Tak Tak Tak
Ulga dla krwiodawców Tak Nie Tak
Ulga prorodzinna - odliczenie rocznie od podatku 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko oraz 2700 zł na czwarte i kolejne dziecko Tak Nie Nie
Ulga rehabilitacyjna - odliczenie wydatków np. na zakup leków (powyżej 100 zł miesięcznie), pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, samochód osobowy (do 2280 zł rocznie) Tak Nie Tak
Ulga termomodernizacyjna - odliczenie wydatków na termomodernizację budynku jednorodzinnego będącego własnością/współwłasnością podatnika (do 53 tys. zł) Tak Tak Tak
Ulga na internet - do 760 zł rocznie (odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem że podatnik nie korzystał już z tej preferencji w latach wcześniejszych) Tak Nie Tak
Ulgi zero PIT: dla pracujących seniorów, dla rodzin 4+, na powrót z zagranicy - zwolnienie z podatku przychodów do 85 528 zł rocznie Tak Tak Tak
Ulga zero PIT dla młodych (do 26. roku życia) - zwolnienie z podatku przychodów do 85 528 zł rocznie Nie Nie Nie
Ulga B+R - dwukrotne odliczenie „kosztów kwalifikowanych” - raz jako kosztów podatkowych i drugi raz - od podstawy opodatkowania (100 proc. lub 200 proc.) Tak Tak Nie
Ulga na innowacyjnych pracowników - uzupełnienie ulgi B+R, które pozwala odjąć koszty kwalifikowane nieodliczone w poprzednim roku w ramach ulgi B+R ze względu na zbyt niski dochód lub poniesioną stratę Tak Tak Nie
Ulga IP Box, czyli 5-proc. podatek od dochodów ze zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej Tak Tak Nie
Ulga na zabytki - odliczenie dodatkowo 50 proc. (czyli łącznie 150 proc.) wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym oraz wpłat na fundusz remontowy Tak Tak Tak
Ulga na prototyp - odliczenie dodatkowo 30 proc. (czyli łącznie 130 proc.) kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu Tak Tak Nie
Ulga na robotyzację - odliczenie dodatkowo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (czyli łącznie 150 proc.) poniesionych na robotyzację Tak Tak Nie
Ulga na ekspansję - dwukrotne odliczenie kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów - raz jako kosztów uzyskania przychodu i drugi raz - od podstawy opodatkowania (do 1 mln zł w roku podatkowym) Tak Tak Nie
Ulga sponsoringowa - odliczenie dodatkowo 50 proc. wydatków (czyli łącznie 150 proc.) na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę Tak Tak Nie
Ulga na zakup terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala Tak Tak Tak
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Tak Tak Tak
opinia
W każdym przypadku trzeba policzyć
Trudno jednoznacznie określić, do jakiego poziomu przychodów może być opłacalna taka, a nie inna forma opodatkowania. W każdym przypadku trzeba to obliczyć indywidualnie, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, koszty podatkowe oraz inne dodatkowe czynniki, w tym możliwe do odliczenia preferencje podatkowe.
Przykładowo przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną może osiągać wysokie przychody, ale też ponosić na tyle wysokie koszty, że jego dochód do opodatkowania się minimalizuje. W takiej sytuacji opłacalna może być skala podatkowa lub podatek liniowy. Natomiast przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność usługową, która nie generuje wysokich stałych kosztów, mógłby najlepiej wyjść na ryczałcie.
W naszych wyliczeniach (patrz: infografika) porównujemy, która z trzech form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy i ryczałt 15 proc.) może być najkorzystniejsza dla podatników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Przedstawiamy to na przykładzie osób mających odpowiednio: 10 tys. zł przychodów i 1 tys. zł kosztów miesięcznie, 15 tys. zł przychodów i 2 tys. zł kosztów miesięcznie oraz 30 tys. zł przychodów i 5 tys. zł kosztów miesięcznie.
Z naszych wyliczeń wynika, że przy poziomie przychodów 10 tys. zł miesięcznie (120 tys. zł rocznie) i kosztach 1 tys. zł miesięcznie najbardziej opłacalne jest rozliczenie według skali podatkowej. Po zapłaceniu podatku i składek przedsiębiorcy zostanie na koncie 76,4 tys. zł w ujęciu rocznym. To o 6,8 tys. zł więcej, niż gdyby płacił ryczałt według stawki 15 proc., i o 5,4 tys. zł więcej, niż gdyby rozliczał podatek liniowy.
Skala podatkowa jest również najkorzystniejsza dla osób mających miesięczne przychody 15 tys. zł (180 tys. zł rocznie) i koszty 2 tys. zł. Ich roczny dochód netto, po zapłaceniu podatku i składek, wyniesie 110,3 tys. zł. Jednak przewaga nad innym formami opodatkowania nie jest już tak duża, jak w pierwszym przykładzie.
Przy poziomie przychodów 30 tys. zł miesięcznie (360 tys. zł rocznie) i kosztach 5 tys. zł miesięcznie najkorzystniejsze jest rozliczenie ryczałtem. Po zapłaceniu ryczałtu i składek przedsiębiorcy zostaje ponad 220 tys. zł. Gdyby wybrał podatek liniowy, zostałoby mu na koncie niewiele mniej, bo 218,2 tys. zł. Najmniej korzystna jest w tym przypadku skala podatkowa - przedsiębiorcy zostałoby 195,3 tys. zł.