Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów przekonywało, że urzędy skarbowe nie muszą zawiadamiać o wykreśleniu z rejestru VAT. Teraz KAS w odpowiedzi na pytania DGP stwierdza, że choć nie wynika to wprost z przepisów, to jednak należy wysłać powiadomienie, aby zachować „przejrzystość obrotu gospodarczego”.
Reklama
KAS nie wie jednak, czy lokalne organy tak robią. Sygnały od czytelników wskazują, że nie. A to niesie bolesne skutki zarówno dla podatnika, jak i jego biznesowych partnerów. Fiskus odmawia bowiem prawa do odliczenia VAT z faktur, które wystawił podatnik usunięty z rejestru.
Kontrahenci zwracają więc do US podatek, ale potem żądają rekompensaty od wykreślonego, który sprzedał im towar lub usługę. Bywa, że kwoty są tak duże, iż mogą utopić firmę.