Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zdecydował, że MCI ma otrzymać od Skarbu Państwa blisko 29 mln zł odszkodowania plus odsetki ustawowe od 8 czerwca 2006 r. do dnia zapłaty, za doprowadzenie do upadłości JTT Computer, które nastąpiło na skutek błędów organów podatkowych. Wyrok jest prawomocny, ale stronom przysługuje skarga kasacyjna.

Reklama

"Należność została zasądzona tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z utratą wartości posiadanych przez MCI Management akcji spółki JTT Computer która została doprowadzona do upadłości na skutek błędnych i podejmowanych z naruszeniem prawa decyzji organów podatkowych. Tym samym Sąd Apelacyjny podzielił co do zasady stanowisko spółki wyrażone w pozwie i prezentowane podczas procesu" - podał MCI w komunikacie.

"Zarząd MCI Management zwraca uwagę na fakt, że od wyroku, który zapadł w drugiej instancji, pomimo iż jest prawomocny, stronom przysługuje skarga kasacyjna. Ten fakt powinien być brany pod uwagę przez obecnych i przyszłych inwestorów - akcjonariuszy spółki" - dodano.

MCI Management od kilku lat prowadził spór ze Skarbem Państwa o odszkodowanie za doprowadzenie do upadłości spółki JTT Computer, w przeszłości największego producenta komputerów w Polsce. Wtorkowy wyrok sądu apelacyjnego związany był z zażaleniem wniesionym przez Prokuratorię Generalną, reprezentującą Skarb Państwa, na wcześniejszy wyrok sądu okręgowego. W pierwszej instancji sędziowie orzekli, że MCI ma otrzymać łącznie 56 mln zł odszkodowania za bezprawne działania Urzędu Skarbowego. MCI był w przeszłości większościowym akcjonariuszem firmy JTT, która została zmuszona do zapłacenia ponad 20 mln zł VAT, co było głównym powodem jej bankructwa.