Urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) jest jak stempel postawiony w urzędzie na kopii zeznania PIT lub potwierdzenie nadania listu poleconego na poczcie. To UPO decyduje o tym, czy podatnik wysłał zeznanie roczne, czy nie. Podatnicy, którzy wysyłają zeznania roczne PIT przez internet, zazwyczaj dostają urzędowe potwierdzenie odbioru po kilku minutach od wysłania zeznania. Wielu podatników, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem za 2009 r., zastanawia się, kiedy najpóźniej może wysłać e-PIT.

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik złożył e-PIT w momencie otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru. Biorąc pod uwagę fakt, że system ma na wydanie potwierdzenia 24 godziny, to podatnicy powinni złożyć ostatnie e-zeznania 29 kwietnia. Osoby, które prześlą rozliczenie przez internet najpóźniej w czwartek, 29 kwietnia, nie poniosą ryzyka przekroczenia terminu na złożenie zeznania rocznego. Z kolei podatnicy, którzy zdecydują się na przesłanie e-PIT 30 kwietnia, ryzykują niedotrzymanie terminu oraz narażają się na sankcje karne skarbowe. Sankcja taka może zostać nałożona, jeśli podatnik otrzyma UPO np. 1 maja.

Więcej informacji: Skąd wiadomo, że zeznanie roczne złożone przez internet trafiło do urzędu skarbowego

p