DGP: Czym jest nowa inicjatywa 3W?

Reklama

Marcin Kraska: Wczoraj powołaliśmy interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W z 11 uczelniami aby wspierać i budować nowe technologie w trzech obszarach: woda, wodór i węgiel.

Chcemy budować agendę badawczą, żeby zwiększać liczbę projektów w ramach tych trzech obszarów i także sięgać po te fundusze unijne w ramach nowej perspektywy jakim jest Horyzont Europa.

Jaka w tym będzie rola Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Naszą rolą będzie także wspieranie wszelkich inicjatyw oddolnych, startupów i pomaganie im realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze 3W.

Reklama

Te 3 obszary są bardzo ściśle powiązane z naszą działalnością badawczą, więc jesteśmy naturalnym partnerem do tego, aby tworzyć wspólne projekty ale także wykorzystywać infrastrukturę badawczą, którą mamy w Łukasiewiczu i wspólnie wspólnie realizować te projekty, które odpowiadają na potrzeby cywilizacyjne, które są związane z tą idea zrównoważonego zrównoważonego rozwoju.