W środę odbyło się w Sejmie drugie czytanie projektu noweli ustawy o VAT dotyczącego zwolnienia z tego podatku importu towarów przez siły zbrojne państw UE. Dzień wcześniej na etapie prac w komisji finansów publicznych do projektu wprowadzono poprawki nowelizujące inne ustawy, w tym o podatku akcyzowym i o sprzedaży detalicznej. Tym samym wpisano do projektu przedłużenie o 2 miesiące, do 31 lipca br. tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżkę akcyzy na prąd i niektóre paliwa silnikowe, zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych i zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Ponadto wprowadzona poprawka przewiduje obniżkę akcyzy na lekki olej opałowy.

Reklama

Opozycja o poprawkach: Wrzutki

Podczas debaty w Sejmie opozycja podnosiła, że zgłoszone na posiedzeniu komisji poprawki są "wrzutkami", które nie mają nic wspólnego z rozpatrywanym projektem, ponadto są nieregulaminowe, bo omijają wymóg trzech czytań. Posłowie opozycji pytali też, dlaczego pierwsza tarcza antyinflacyjna będzie wydłużona jedynie o 2 miesiące, a nie dłużej.

Odpowiadając na zarzuty Soboń wyjaśnił, że przedłużenie do 31 lipca pierwszej tarczy antyinflacyjnej dotyczącej akcyzy ma na celu zrównanie jej terminu obowiązywania z tarczą 2.0 dotyczącą m.in. obniżki VAT na żywność. Będziemy decydować, patrząc na bieżąco i oceniając inflację, o przedłużeniu obu tarcz lub nie - stwierdził wiceminister finansów. Dodał, że według wszystkich analityków dzięki działaniu obu tarcz inflacja jest niższa o 2 pkt proc.

Posłowie zgłosili w środę kolejne poprawki do projektu. Mirosław Suchoń (Polska 2050) poinformował, że składa poprawkę, by tarcza obowiązywała do momentu, aż inflacja spadnie w okolice celu inflacyjnego (2,5 proc.) z możliwością odchyleń o 1 pkt proc. Druga poprawka - jak mówił - "usuwa przepisy o sianiu rządowej propagandy przez przedsiębiorców". Chodzi o zapis obligujący przedsiębiorców do informowania o tarczy antyinflacyjnej.

Projekt trafi teraz do ponownego rozpatrzenia przez komisję finansów publicznych.

Reklama

Rządowy projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Zakłada zwolnienie z VAT importu towarów i usług przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

We wtorek komisja finansów wprowadziła do projektu trzy poprawki. Pierwsza to przedłużenie pierwszej tarczy antyinflacyjnej. Obniżka akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną i zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie kosztować budżet państwa 541,2 mln zł. Natomiast przedłużenie wyłączenia paliw z podatku od sprzedaży detalicznej to koszt ok. 55 mln zł.

Druga poprawka dotyczy wydłużenia do końca 2022 r. okresu obowiązywania procedury uproszczonej w przypadku eksportu na Ukrainę technologii o znaczeniu strategicznym.

Trzecia wydłuża o 36 miesięcy działanie przepisów, na mocy których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może kontrolować inwestycje w polskie firmy, dokonywane za pośrednictwem podmiotów z krajów OECD przez podmioty z innych państw.