Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby rolnicy mogli otrzymać z Funduszu Pracy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy. Kwota refundacji, jaką mogliby otrzymywać, byłaby nie wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Obecnie jest to prawie 19 tys. zł. Rolnik nie będzie zwracać pomocy pod warunkiem, że utrzyma nowe miejsce pracy przez dwa lata.

Reklama

Problem polega jednak na tym, że rolnicy nie opłacają składek na Fundusz Pracy. Taki obowiązek mają natomiast pozostali przedsiębiorcy. Dlatego ci ostatni krytykują rządową propozycję.

Więcej informacji: Rolnik jak firma dostanie 19 tys. zł za bezrobotnego

p