Inwestorzy będą mogli budować na cudzych gruntach bez konieczności nabywania na własność ziemi pod inwestycje. Wystarczy, że podpiszą z właścicielem gruntu umowę, na podstawie której uzyskają prawo zabudowy cudzej nieruchomości. Wznoszone w ten sposób budynki i urządzenia – mosty, tunele, linie kolejowe – będą stanowiły własność inwestorów, czyli zabudowców. Obniży to koszty prywatnych inwestycji. Ułatwi także rozwój infrastruktury dzięki ograniczeniu konieczności sięgania po wywłaszczenia. Takie rozwiązanie proponuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w projekcie zmian kodeksu cywilnego.

Reklama

Prawo zabudowy będzie można ustanawiać na okres od 30 do 100 lat. Możliwe będzie także jego przedłużenie. Zabudowca będzie mógł wznosić budynki i urządzenia zarówno na, jak i pod ziemią. Prawo zabudowy będzie ograniczonym prawem rzeczowym wpisywanym do ksiąg wieczystych.

Więcej informacji: Deweloperzy będą budować na cudzym

p