Samochody osobowe, ciężarowe, przyczepki

AMW w przetargach udostępniła szeroką gamę samochodów. Znaleźć tam można samochody takich marek jak m.in.

 • Mercedes;
 • Tarpan;
 • Honker;
 • Opel;
 • Volv;
 • Fiat;
 • Skoda;
 • Lublin;
Reklama
Agencja Mienia Wojskowego / AMW
Agencja Mienia Wojskowego / AMW

Ponadto, w ofercie można znaleźć różne części samochodowe, w tym silniki, fotele, czy opony. Są także oferty dotyczące ciągników rolniczych oraz przyczep. Znaleźć można także sale operacyjne na samochodzie star, czy dźwigi na samochodzie star.

Inne oferty

Każdy może znaleźć coś dla siebie. Wśród ofert, oprócz szerokiej gamy pojazdów i części samochodowych, znajduje się także sprzęt medyczny, drewno opałowe, czy różnorakie sprzęty przydatne na budowie. Można znaleźć m.in.:

 • sprzęt medyczny w tym laryngoskopy, pulsometry, ciśnieniomierze itp.;
 • różne akcesoria i sprzęt infrastruktury jak rury stalowe, żarniki, zamki, zawory, głowice itp.;
 • sprzęt warsztatowy, w tym m.in.: dźwigniki, sprężarki, szlifierki itp.;
 • instrumenty muzyczne, takie jak gitara elektryczna, skrzypce , flet mały piccolo YAMAHA, flet duży YAMAHA, trąbki oraz klarnety;
 • drewno opałowe mieszane;
 • meble biurowe, niszczarki;
 • kostkę granitową;
Agencja Mienia Wojskowego / AMW
Agencja Mienia Wojskowego / AMW

Poza tym, AMW prowadzi także przetargi nieruchomości, które warto śledzić na bieżąco na stronie Agencji Mienia Wojskowego.

Kiedy najbliższe przetargi

OR AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 08.05.2024 r., godz. 11:00OR AMW w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104, 10.05.2024 r., godz. 11:00OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 10.05.2024 r., godz. 12:30OR AMW w Warszawie ul. Chełmżyńska 9, 21.05.2024 r., godz. 12:00OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39, 22.05.2024 r., godz. 10:00OR AMW w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 23.05.2024 r., godz. 12:00

Agencja Mienia Wojskowego / AMW

Jak wziąć udział w przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa - jeżeli są wymagane).