Ile wynosi tegoroczna "trzynastka”?

Wysokość trzynastej emerytury jest równa wartości minimalnej emerytury, która w tym roku wynosi 1780 zł brutto. Oznacza to, że emeryci i renciści otrzymają "na rękę" maksymalnie 1620,67 zł netto.ZUS wypłaca ją automatycznie, a więc nie trzeba składać żadnego wniosku.

Świadczenie zostanie wypłacone wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Biorąc pod uwagę marcową waloryzację o 12,12 proc., kwietniowe przelewy będą więc znacznie wyższe niż zwykle.

Reklama

Kiedy ZUS wypłaci pozostałe "trzynastki”?

Reklama

Jak informuje ZUS "trzynastkę” wypłacono już pięciu milionom emerytów. Łączna kwota otrzymanych świadczeń wynosi niemal 8,8 mln zł. Terminy dotychczasowych przelewów to 1, 5, 6, 10 i 15 kwietnia. Niektórzy dostali świadczenia już pod koniec marca. Ale to jeszcze nie koniec wypłat. Najbliższy termin to 20 kwietnia, ale ponieważ przypada on w sobotę, pieniądze powinny dotrzeć do zainteresowanych wcześniej, czyli do piątku 19 kwietnia. Ostatni termin, w którym można spodziewać się trzynastej emerytury to 25 kwietnia.

Reklama

W przypadku osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, jeśli termin wypłaty "trzynastki" przypada w dniu wolnym od pracy 1 maja, przelew powinien trafić na konto do 30 kwietnia 2024 roku.

Komu przysługuje trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym. Jest wypłacana od 2019 roku. Przysługuje osobom, które do 31 marca danego roku uzyskały uprawnienia do poniższych świadczeń:

  • emerytury
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.