Nowy podatek jeszcze w tym roku

Rząd planuje wprowadzenie nowego podatku. Ustawa w tej kwestii ma się pojawić jeszcze w tym roku. Jak podaje portal ESKA.pl, obecnie wiadomo, że projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych ma zostać przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2024 roku.

Projekt ustawy ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące zapewnienia globalnego, minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej. Jego celem ma być wprowadzenie jednolitych globalnych zasad GloBE.

Reklama

Czym jest GloBE?

GloBE (ang. Global Anti-Base Erosion) to jeden z filarów reformy międzynarodowego opodatkowania, która jest przeprowadzana w oparciu o projekt BEPS 2.0. Jej celem jest wprowadzenie minimalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Ma to zapobiec przenoszeniu zysków do krajów, w których wysokość podatków jest bardzo niska lub zerowa. Inicjatywa ta ma obejmować wyłącznie duże grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody wyniosą co najmniej 750 milionów euro.

Reklama

Wszelkie zmiany w kwestii podatków podyktowane są przepisami dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z 2022 r. z dnia 14 grudnia 2022 roku. Zakłada ona wprowadzenie minimalnego opodatkowania CIT zarówno dla dużych grup krajowych, jak i dla międzynarodowych grup kapitałowych na terenie Unii Europejskiej.

Podatek wyrównawczy obejmie wybranych przedsiębiorców

Wprowadzenie tzw. globalnego podatku minimalnego ma być odpowiedzią na problemy opodatkowania międzynarodowego. Tak też wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe co rok będą sprawdzane, czy spełniają wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania wynoszącego 15 proc. W przypadku, gdy będzie on wynosił mniej, wówczas na przedsiębiorstwa zostanie nałożony odpowiedni podatekwyrównawczy (z j. ang. top-up tax).

Wprowadzany system globalnego podatkuminimalnego ma opierać się na 3 rodzajach podatku wyrównawczego:

  • globalnym podatku wyrównawczym
  • krajowym podatku wyrównawczym oraz
  • podatku od niedostatecznie opodatkowanych zysków.