Jak wyjaśniono, porządek obrad walnego został uzupełniony na wniosek Skarbu Państwa.

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki.

W statucie Orlenu podano, że do uprawnień rady nadzorczej należy m.in. powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków zarządu.

Reklama

Nadzwyczajne walne zostało zwołane 12 grudnia ubiegłego roku. Wtedy w porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące wyrażenia zgody na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Orlen Olefiny, czy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za wkład niepieniężny.

W opublikowanym w czwartek raporcie pozostawiono punkty znajdujące się w grudniowym ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Grupa Orlen to spółka akcyjna, multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, oraz sieci stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów.