Od 1 stycznia 2012 r. wszyscy przewoźnicy działający na terenie Unii - zarówno ze Wspólnoty jak i spoza niej - będą musieli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. W 2012 r. ma to być 97 proc. średniej wielkości z lat 2004-2006, zaś w 2013 r. - 95 proc. Jeśli linie się nie dostosują do tych przepisów, a przybędą do jednego z 27 krajów członkowskich UE, grożą im kary.

Reklama

>>> W Unii ginie codziennie 10 tys. bagaży

Unia przyjęła nowe przepisy mimo sprzeciwu większości członków Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).Zanieczyszczenia pochodzące z lotnictwa stanowią ok. 3 proc. emisji dwutlenku węgla w Europie.