Osoby pracujące w Warszawie, bez względu na zajmowany szczebel zarządzania, otrzymywały najwyższe wynagrodzenie całkowite. Pracownik szeregowy zatrudniony w stolicy mógł liczyć na 3 300 zł miesięcznie, podczas gdy jego kolega z miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców na 2 000 zł. Specjaliści zatrudnieni w Warszawie otrzymywali pensje w wysokości 5 500 zł , czyli o 70 procent więcej niż osoba na tym samym szczeblu zarządzania w miejscowości, której liczba ludności wynosiła od 50 do 299 tys. osób.

>>> Najwięcej zarabiają informatycy

Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2008 roku, płace osób zatrudnionych w dużych miastach Polski były znacznie wyższe, niż zarobki pracujących w miastach o mniejszej liczbie mieszkańców.

Najwyższe dysproporcje występowały pomiędzy wynagrodzeniami w Warszawie a miastami o liczbie ludności od 300 tys. do 999 tys. Zarobki w stolicy były zdecydowanie wyższe - w przypadku pracowników szeregowych różnica wyniosła 32 procent, specjalistów - 43 procent, a kierowników i dyrektorów - 50 procent.

>>> Jak znaleźć dobrą pracę podczas kryzysu

Warszawa była także liderem płacowym wśród miast wojewódzkich. Mediana wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w stolicy wynosiła 6 000 PLN. Za stolicą, z medianą zarobków w wysokości 4 400 PLN, uplasował się Gdańsk. Na kolejnych miejscach znalazły się Wrocław , Poznań oraz Kraków.