Możliwość rozliczenia się z reform ujętych w KPO w późniejszym terminie byłaby korzystna dla Polski, która nie ma dostępu do pieniędzy z tego źródła.

Reklama

Na razie unijny harmonogram zakłada, że reformy i inwestycje zapisane w KPO muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2026 r. Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony nie później niż do końca sierpnia 2026 r., a jego rozliczenie powinno nastąpić nie później niż do końca grudnia 2026 r. Wśród krajów, które optują za wydłużeniem tych terminów, jest Polska. – Ramy czasowe przewidziane na realizację inwestycji ze środków Next Generation EU (NGEU), którego znaczną część stanowi Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, są bardzo wymagające – twierdzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Wprowadzenie zmian wiązałoby się z koniecznością zmiany ORD (Own Resources Decision), czyli decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych UE. Jest to procedura, która wymaga jednomyślności państw członkowskich oraz zgody wszystkich parlamentów krajowych.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>