Przesłany w piątek do konsultacji publicznych projekt zakłada nowelizację kilkudziesięciu ustaw. Zmiany mają objąć samo zakładanie biznesu, jego prowadzenie oraz sukcesję. Młodych influencerów i zawodowych graczy ucieszy możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczejprzed osiągnięciem pełnoletności. Będą mogli prowadzić interes bez pomocy rodziców, pod warunkiem że zgodzi się na to sąd rodzinny.

Reklama

Przejmowanie firmy

Projekt zakłada ułatwienia związane z sukcesją. Wprowadza m.in. możliwość przejęcia zezwolenia na sprzedaż i dystrybucję alkoholu przez nowego właściciela sklepu; reguluje również kwestie sukcesji, gdy umiera większościowy udziałowiec i jednocześnie jedyny członek zarządu spółki. Od 2024 r. spadkobiercy mogliby z kolei przejmować w spadku wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, niezależnie od tego, czy są majątkowe, czy niemajątkowe.

Stawki szybciej znane

Łatwiej miałyby też największe firmy, które muszą informować o swojej strategii podatkowej. Zmiany mają być również w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Po pierwsze, wydzierżawiający grunt mógłby złożyć wniosek o przeniesienie obowiązku zapłaty podatku na dzierżawcę, z tym że tylko za zgodą tego drugiego. Po drugie, rady gmin musiałyby decydować o wysokości stawek podatku od nieruchomości na dany rok już do 30 września roku poprzedniego. Obecnie prawo nie przewiduje terminu.

Pracownicze mediacje

Niektóre z zaproponowanych zmian budzą jednak obawy. W myśl projektu część pozwów trafiających do sądów pracy z automatu
będzie kierowana do postępowania mediacyjnego. Paradoksalnie może się okazać, że w niektórych sprawach wydłuży to postępowanie, szczególnie gdy strony nie dojdą do ugody.

Zobacz w poniedziałkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej"