W ostatnich dniach najcięższe walki koncentrowały się w trzech sektorach. Na północnym wschodzie, w okolicach Kreminnej, Ukraina prawdopodobnie osiągnęła niewielkie zdobycze i skutecznie obroniła się przed rosyjskim kontratakiem. W obwodzie donieckim, w sektorze Bachmutu, siły rosyjskie i wspomagające je wagnerowskie prawdopodobnie umocniły się w mieście Sołedar, po zdobyciu go na początku tygodnia. Na południu, w obwodzie zaporoskim, obie strony zmasowały znaczne siły, które prowadziły wymianę artyleryjską i potyczki, ale unikały działań ofensywnych na dużą skalę. Ogólnie rzecz biorąc, konflikt znajduje się w stanie impasu. Istnieje jednak realna możliwość lokalnych postępów rosyjskich w okolicach Bachmutu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Reklama