W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Jak wyjaśniono, ma on na celu "zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat wynikających z wzrostu cen paliw, co przekłada się na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła".

Reklama

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lutego 2023 roku

Zgodnie z wykazem obecnie funkcjonujący mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą zostanie zakończony i rozliczony na dzień 31 stycznia 2023 r. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lutego do 31 grudnia 2023 roku.

"Regulacja obejmie także przypadki stosowania cen wyższych od maksymalnej w okresie od 1 października 2022 r. Dzięki zaprojektowanemu mechanizmowi wsparcia, jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę ciepła, większy niż 40 proc., w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby odbiorca zawierający się w katalogu podmiotów uprawnionych nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania" - poinformowano w wykazie.

Reklama

autor: Michał Boroń