"Komisja przedstawi szczegółowy zarys propozycji mechanizmu korekty rynkowej ("tymczasowy pułap na ceny gazu"), który uwzględnia warunki i zabezpieczenia wymagane przez państwa członkowskie, w odpowiednim czasie, aby ministrowie mogli omówić go na spotkaniu ministrów ds. energii 24 listopada" - czytamy w liście, który widziała PAP.

Reklama

Jak wskazali, kluczowym wyzwaniem UE jest zapewnienie wystarczającej ilości gazu przed zimą 2023/24 do napełniania magazynów. "Wymaga to od nas dostępu do rynków w bardziej skoordynowany sposób w ramach naszej wspólnej platformy energetycznej do agregacji popytu i wspólnych zakupów, przy jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków na rzecz zmniejszenia popytu i dążeniu do stabilizacji rynków i cen" - wskazali w liście.

Przyspieszenie reformy rynku energii

Zapowiedzieli też, że Komisja uwzględni również wezwanie Rady Europejskiej do przyspieszenia reformy strukturalnej europejskiego rynku energii elektrycznej, "zwłaszcza w celu zmniejszenia wpływu gazu na ceny energii elektrycznej". "Wniosek legislacyjny planowany jest na początek przyszłego roku. Na najbliższym posiedzeniu Rada Europejska otrzyma aktualizację w tej kwestii" - napisano w liście.

Z Brukseli Łukasz Osiński