Kraje UE wyprodukowały w ubiegłym roku 33,1 mld litrów piwa zawierającego alkohol i prawie 1,7 mld litrów piwa, które zawierało mniej niż 0,5 proc. alkoholu lub w ogóle nie zawierało alkoholu.

Reklama

W porównaniu z 2020 rokiem nastąpił wzrost produkcji obu odmian napoju. Najbardziej, bo prawie o 20 proc., wzrosła produkcja piwa bezalkoholowego, natomiast o prawie 3 proc. wzrosła produkcja piwa zawierającego alkohol. W 2021 roku całkowita produkcja w UE wyniosła prawie 78 litrów piwa na mieszkańca.

Kto warzy najwięcej?

Wśród państw członkowskich UE, dla których są dostępne dane, w 2021 roku, podobnie jak w 2020, najwięcej piwa uwarzyły Niemcy - 7,5 mld litrów, czyli 23 proc. całkowitej produkcji unijnej. Za Niemcami uplasowały się ex aequo Polska i Hiszpania, które wyprodukowały po 3,7 mld litrów, czyli po 11 proc. całkowitej produkcji UE, oraz Holandia z 2,5 mld litrów - 7 proc. Produkcja tych czterech krajów stanowi 52 proc. całego piwa pochodzącego z UE.

Reklama

Dane handlowe pokazują, że Holandia zajmowała pierwsze miejsce jako główny eksporter piwa zawierającego alkohol. W 2021 roku kraj ten wyeksportował łącznie (wewnątrz i poza UE) 1,9 mld litrów piwa - to 21 proc. całego unijnego eksportu tego trunku.

Za Holandią uplasowała się Belgia (1,7 mld litrów; 19 proc.) i Niemcy (1,6 mld litrów; 17 proc.), a następnie Francja i Czechy (po 0,5 mld litrów; 6 proc.).

Reklama

Jeśli chodzi o najważniejsze kierunki eksportu do krajów poza UE, to głównymi odbiorcami unijnego piwa były Wielka Brytania (902 mln litrów; 22 proc.) i Stany Zjednoczone (765 mln litrów; 19 proc.).

Z Brukseli Artur Ciechanowicz