Przedstawiciele ponad 40 krajów oraz licznych organizacji międzynarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), podpisali Deklarację z Lugano. Sygnatariusze sformułowali w niej "Zasady z Lugano", by kierować działaniami na rzecz odbudowy, która według władz w Kijowie może kosztować nawet 750 mld dolarów.

Reklama

Zasady te obejmują partnerstwo między Ukrainą a jej międzynarodowymi sojusznikami oraz koncentrację na reformach wewnętrznych.

Przejrzystość, odpowiedzialność i poszanowanie prawa to kolejna z zasad, obok demokratycznego udziału w odbudowie całego społeczeństwa ukraińskiego.

Podkreślono, że Kijów musi poczynić postępy w dziedzinach takich jak rządy prawa, ograniczenie wpływu oligarchów i zwalczanie korupcji.

Reklama

Wezwano również do zaangażowania wiele zainteresowanych stron, m.in. podmioty krajowe i międzynarodowe, w tym z sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, oraz podkreślono, że proces odbudowy musi być inkluzywny i zapewniać równość płci oraz poszanowanie praw mniejszości.

Na koniec podkreślono potrzebę zrównoważonego rozwoju, uzasadniając, że w procesie naprawy Ukraina musi zostać odbudowana w sposób zrównoważony, integrując wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Konferencja w Lugano

W konferencji w Lugano, która rozpoczęła się w poniedziałek, brało udział około 1000 delegatów z ponad 40 państw, w tym blisko 100 osób z Ukrainy, oraz przedstawiciele około 20 organizacji międzynarodowych.