Nowelizacja wprowadziła w związku z tym newsletter, czyli usługę automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Rejestrze. Newsletter ma być przesyłany drogą mailową. Polega na automatycznym sygnalizowaniu o takich zdarzeniach jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Reklama

Subskrybenci newslettera mogą również ustalać etapy procedowania sprawy przez sąd rejestrowy, co ma istotnie odciążyć sekretariaty sądowe. - Nie trzeba będzie dzwonić do sekretariatu z prośbą o informacje, a sekretariaty będą mogły zająć się ważniejszymi sprawami - przekonywał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas prac nad tymi przepisami.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem powiadomień, będą musiały zainicjować newsletter w systemie. Informacje mają być przesyłane nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z ich otrzymywania. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. - Wprowadzono ograniczenie czasowe, gdyż chodzi o to, żeby nie było tzw. martwych subskrypcji - wyjaśniał Warchoł.

"Każdemu przesyła się jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów" - stanowi nowelizacja.

"Wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS"

Reklama

Zmianę przygotowano w resorcie sprawiedliwości. Wskazywano, że chodzi o "wzmocnienie funkcji informacyjnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz akt rejestrowych, a tym samym bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego, przez umożliwienie zainteresowanym podmiotom, a w szczególności członkom organów podmiotów ujawnionych w Rejestrze, niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów".

"Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki" - uzasadniano. Według resortu rozwiązanie to będzie przeciwdziałać procederowi przejmowania kontroli nad spółkami poprzez dokonywanie podstępem wpisu w Rejestrze przy użyciu sfałszowanych dokumentów.

Propozycja wpłynęła do Sejmu w końcu marca br. Poparły ją wszystkie kluby. Sejm uchwalił nowelizację jednogłośnie 7 kwietnia br. Senat nie wprowadził do niej poprawek, a prezydent podpisał na początku maja br.

Marcin Jabłoński