Chodzi o sytuację, w której ktoś prowadzi spółki w taki sposób, by nie wykazywać rentowności. Moim zdaniem rok 2022 - naznaczony szokami popandemicznymi, energetycznymi czy wojennymi - nie jest właściwym czasem do tego, by sprawdzać, czy tak faktycznie jest, czy nie - kontynuuje.

Reklama

DGP: Czy jest szansa, że ten podatek zniknie? Będzie zawieszony czy w ogóle z niego zrezygnujecie?

Artur Soboń: Chcielibyśmy zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie - bardziej zrozumiałe, czytelne i mam nadzieję, bardziej przewidywalne w stosowaniu. Czekamy na wpis do wykazu prac rządu. Chcemy jak najszybciej zacząć konsultacje tych pomysłów z poszczególnymi branżami. Z dokonanej przez nas analizy rentowności podmiotów w ramach poszczególnych branż wynika, że rentowności te często dość znacznie się różnią i na tej podstawie określiliśmy przeciętną rentowność. Część spółek ma jakiś poziom wypracowany, ale są też takie, które mają zerową rentowność lub od kilku lat wykazuje na straty. Pytanie, z czego to się bierze i czy nie jest to forma optymalizacji podatku dochodowego. Nowy mechanizm powinien takie sytuacje wychwytywać.

Kiedy będzie projekt ustawy?

On już jest gotowy. Jeszcze w tym miesiącu wyjdziemy z tym projektem.

Na czym będzie się opierać ten nowy mechanizm?

Będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzględniający specyfikę różnych kosztów.

Reklama

Czyli?

Chodzi np. o uwzględnienie przy wyliczaniu rentowności rosnących kosztów energii, wynagrodzeń, uwzględnienie specyfiki faktoringu, leasingu czy też podmiotów nabywających towary objęte akcyzą, która rzutuje na poziom osiąganych marż.

Jakie jeszcze zmiany zajdą w CIT?

Proponujemy m.in. likwidację przepisów o ukrytej dywidendzie. To bardzo korzystna zmiana dla przedsiębiorców. W odniesieniu do cen transferowych chcemy z kolei uprościć zasady dotyczące dokumentacji transakcji rajowych i podnieść stosowane do nich progi dokumentacyjne .

A co z estońskim CIT?

Tego rozwiązania co do istoty nie zmieniamy, tylko poprawiamy szczegółowe regulacje budzące wątpliwości, czy problemy praktyczne.

Cała rozmowa w poniedziałkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" >>>>