„Narodowy Bank Polski pozytywnie ocenia dążenia rządu do wprowadzenia rozwiązań, które pomogłyby kredytobiorcom pokonać przejściowe trudności w regulowaniu zobowiązań wynikających z kredytów na cele mieszkaniowe” - napisano w opinii banku centralnego do przekazanego przez rząd projektu przewidującego m.in. wakacje kredytowe. Równocześnie jednak NBP zgłosił szereg uwag, których uwzględnienie ograniczyłoby skalę wsparcia.
Reklama
Dziś rządowym projektem na się zająć sejmowa komisja finansów publicznych. Będzie ona równocześnie rozpatrywać projekty zgłoszone przez partie opozycyjne.