“W praktyce okazuje się jednak, że nie wszystkie banki stosują się do wymogów ogłoszonej przez rząd Tarczy, która poniekąd zakazuje bankom obciążania kredytobiorców kosztami udzielonych im wakacji kredytowych” - wskazuje Kinga Burcan, doradca kredytów hipotecznych. Potwierdzają to również enuncjacje prasowe i kierowanie skarg do UOKiK, także do Rzecznika Finansowego, m.in. przez stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Stowarzyszenie SBB, jest to „ruch społeczny, który powstał, by zatrzymać proceder łamania polskiego i europejskiego prawa przez banki działające w Polsce”. SBB działa w interesie kredytobiorców i klientów banków, pomagając im w różnych sporach z bankami m.in. pomaga frankowiczom, a ostatnio także kredytobiorcom, którym niektóre banki chcą, wbrew przepisom wynikającym z „tarczy antykryzysowej 4,0”, podnieść koszty kredytowe z tytułu udzielonych wakacji kredytowych.
Reklama
O tym, że jest narastający problem z wakacjami kredytowymi, udzielanymi na podstawie Tarczy świadczy informacja z sierpnia 2020 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęciu przez ten Urząd wobec aż 26 banków postępowań wyjaśniających w sprawie skarg składanych przez kredytobiorców na próby stosowania przez te banki własnych uregulowań, a więc podnoszących koszty kredytowe z tytułu udzielanych wakacji kredytowych, wbrew przepisom Tarczy.
Z informacji UOKiK wynika, że w niektórych bankach proponuje się kredytobiorcom przyznawanie wakacji kredytowych wyłącznie na podstawie własnych, wewnętrznych procedur, które są często bardzo kosztowne dla kredytobiorcy, podczas, gdy powinny, zgodnie z rządową Tarczą, całkowicie zwolnić kredytobiorcę od dodatkowych kosztów tego moratorium w procesie spłacania kredytu.

Z wakacji kredytowych może skorzystać każdy kredytobiorca spłacający kredyt dowolnej kategorii, w tym także kredyt hipoteczny.

Jednak obowiązuje zasada, że bank kredytodawca na podstawie Tarczy, a więc bez dodatkowych kosztów kredytowych, udziela wakacji kredytowych tylko na jeden kredyt spośród wszystkich, jakie zaciągnął kredytobiorca.
Reklama
Sam sposób złożenia wniosku o udzielenie wakacji kredytowych na podstawie Tarczy, jest maksymalnie uproszczony i jest do załatwienia w ciągu paru minut w systemie on line.
Ponieważ kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości zazwyczaj opiewa na wysoką sumę i jest kredytem długookresowym, w praktyce, to właśnie ten kredyt jest najczęściej wskazywany przez kredytobiorców obciążonych wieloma kredytami, jako ten, który powinien zostać objęty wakacjami kredytowymi według przepisów Tarczy. Jeśli jednak ktoś nie jest pewny, który spośród swoich kredytów powinien poddać pod wakacje kredytowe, istnieje kilka firm na rynku jak Trinity Finance, gdzie można skonsultować taki wybór z kompetentnym doradcą kredytowym.