Od 1 stycznia br. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania - w postaci elektronicznej i papierowej.

Reklama

Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez MF wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

Resort finansów przypomniał, że na początku 2021 r. zapowiadał zamiar wprowadzenia obowiązkowych e-faktur.

2 sierpnia 2021 r. Polska przekazała Komisji Europejskiej wniosek o derogację na podstawie dyrektywy Rady ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy.

Decyzja Rady UE w ciągu kilku tygodni?

W środę - informuje MF - Komisja Europejska w oparciu o wniosek przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego. Zdaniem resortu, decyzja Rady UE w tej sprawie powinna zapaść w ciągu kilku tygodni.

Ministerstwo oświadczyło, że pracuje nad koncepcją biznesową i prawną docelowego KSeF. "Założeniem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału KSeF w fakturowaniu w zakresie udzielonej Polsce zgody przez instytucje UE. Uzgodnienie rozwiązań biznesowych i prawnych docelowego KSeF przeprowadzimy w dialogu z biznesem podczas szerokich konsultacji publicznych" - zapewniono.

Reklama

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministerstwa, Krajowy System e-Faktur miałby stać się rozwiązaniem obligatoryjnym w 2023 r.

Faktury są przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie – z 60 do 40 dni.

Uzyskanie dostępu do KSeF i wystawiania faktur ustrukturyzowanych odbywa się po uwierzytelnieniu podmiotów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub Podpisu Zaufanego – bezpośrednio w KSeF.

Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi, którzy nie mają pieczęci kwalifikowanej, mogą uzyskać dostęp do KSeF poprzez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia (ZAW-FA) o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF. W ten sposób wyznaczana jest osoba fizyczna, która będzie zarządzać uprawnieniami elektronicznie w systemie. Formularz jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl.

Resort zapowiada, że docelowo KSeF stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w Europie w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych.