W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 8,7% i wyniosło 6 064,24 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 1,5% i wyniosło 6 459,8 tys. osób, podano w komunikacie.

Reklama

"W styczniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się względem grudnia 2021 r. o 8,7%, podczas gdy w styczniu 2021 r. względem grudnia 2020 r. płace zanotowały spadek o 7,3%. Spadek wynagrodzeń w styczniu 2022 r. względem grudnia 2021 r. jest efektem zmniejszenia skali lub wręcz niewystępowania w styczniu wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, m.in. premii kwartalnych, świątecznych, nagród z okazji Dnia Górnika, nagród rocznych, uznaniowych, jubileuszowych, dodatkowych nagród jednorazowych, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - czytamy w komunikacie.

"W styczniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw względem grudnia 2021 r. wzrosło o 1,5%, podczas gdy w grudniu 2021 r. pozostało na poziomie zbliżonym do odnotowanego w listopadzie 2021 r. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w styczniu 2022 r. był wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach i powrotu pracowników z zasiłków chorobowych" - czytamy dalej.

Konsensus rynkowy to 10,1% wzrostu r/r w przypadku płac i 1,9% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Reklama

Produkcja przemysłowa wzrosła r: r w styczniu w 33 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 33 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2022 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 40,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 34,9%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 32,5%, maszyn i urządzeń - o 28,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 27,5%, wyrobów z metali - o 25,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 24,2%, papieru i wyrobów z papieru - o 19,9%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2020 r., wystąpił w 4 działach, w tym w produkcji odzieży - o 9,7%, podał Urząd.

"W porównaniu z grudniem ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 22 działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 27,5%, maszyn i urządzeń - o 14%, urządzeń elektrycznych - o 12,1%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 9,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 6,4%, artykułów spożywczych - o 4,8%" - czytamy dalej.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 19,1%, w produkcji metali - o 14,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 9,3%, papieru i wyrobów z papieru - o 6,7%.