Czy ulga dla klasy średniej to to samo, co kwota zmniejszająca podatek?
Reklama
Nie. Kwota zmniejszająca podatek to rozwiązanie funkcjonujące od lat. Jej zastosowanie powoduje, że część dochodu jest nieopodatkowana. W tym roku jest to dochód 30 000 zł, co wynika z zastosowania rocznej kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17 proc. – 5100 zł = 0 zł). Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł i taką kwotę potrąca pracodawca, jeżeli pracownik złożył mu (lub dopiero złoży) oświadczenie PIT-2. Natomiast ulga dla klasy średniej to całkiem inne rozwiązanie, wprowadzone dopiero w tym roku, by zrekompensować niektórym osobom brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Ulga przysługuje wyłącznie: pracownikom, służbom mundurowym oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.