Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu podwyższyła stopy procentowe NBP - referencyjną o 50 pb do 1,75 proc., depozytową o 50 pb do 1,25 proc., lombardową o 50 pb do 2,25 proc., redyskontową weksli o 50 pb do 1,80 proc., dyskontową weksli o 50 pb do 1,85 proc.

Reklama

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. do poziomu:

- stopa referencyjna 1,75 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 2,25 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 1,75 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskonta weksli 1,80 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 1,85 proc. w skali rocznej

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 grudnia 2021 r.

Po środowej podwyżce stopa referencyjna osiągnie najwyższy poziom od października 2014 r., gdy RPP ścięła główną stopę o 50 pb do 2,0 proc. Przez 5 lat – od marca 2015 r. do marca 2020 r. - RPP utrzymywała rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych na poziomie 1,50 proc.

Od maja 2020 r. do września 2021 r. RPP główna stopa procentowa w Polsce była najniższa w historii i wynosiła 0,10 proc. W październiku br. Rada podwyższyła główną stopę o 40 pb do 0,50 proc., a w listopadzie o kolejne 75 pb do 1,25 proc.

Do tej pory RPP podwyższyła stopy dwukrotnie. W październiku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 proc. W listopadzie została znowu podwyższona, do 1,25 proc.