Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, za który odpowiada resort infrastruktury. Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia jeszcze w tym roku.

Reklama

Zmiany

Według informacji w Wykazie, "zmiana związana jest z procesem przekształceń organizacyjnych istniejących podmiotów oraz uzasadniona jest koniecznością wpisania do wykazu nowych przedsiębiorców, których działalność gospodarcza jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa".

Według projektu z wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym usunięta zostanie spółka Energopol-Szczecin S.A. w Szczecinie z uwagi na ogłoszenie przez sąd jej upadłości, a także spółka Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku w związku z wygaszaniem jej działalności oraz spółka „POLWAR” S.A. w Gdańsku, która utraciła istotne znaczenie gospodarczo-obronne.

W wykazie dokonana zostanie także zmiana dotychczasowej nazwy spółki Linetech Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie na Linetech S.A. w Warszawie.

Z kolei do wykazu dodane zostaną trzy inne podmioty. Po pierwsze będzie to spółka PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w Warszawie, która będzie realizować zadania osłony technicznej infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym w tym naprawę, utrzymanie i modernizację pojazdów kolejowych. Ponadto, przewiduje się dodanie do wykazu spółki Port Lotniczy Wrocław S.A. we Wrocławiu wykonującej zadania w ramach obowiązku wsparcia państwa-gospodarza (HNS) w obszarze odpowiedzialności ministra właściwego ds. transportu oraz spółki „ACS" Sp. z o.o. w Warszawie, która realizuje usługi ochrony osób i mienia oraz kontroli bezpieczeństwa pasażerów, załóg, i towarów na terenie: Lotniska Chopina w Warszawie, Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost i Portu Lotniczego Warszawa Radom.