Autor tekstu pt. "Bitwa Warszawska" wskazuje, że podobnie jak przed ponad 100 laty rząd Polski musiał stawić czoła kierującym się w kierunku Europy Zachodniej siłom bolszewickim oraz wyznawanej przez nie ideologii, tak dziś władze Polski muszą toczyć wojnę kulturową o przyszłość Europy z władzami UE.

Reklama

Szantaż finansowy wobec Polski?

Wskazał, że na bazie marksizmu i leninizmu powstała dziś w Europie ideologia głosząca potrzebę zniesienia granic państwowych, społecznych i płciowych. Odnotował, że hasła te coraz bardziej wpisują się w tzw. wartości europejskie.

Portugalski politolog wskazał, że szantaż finansowy wobec Polski stosowany przez UE przejawia się na różne sposoby, w tym m.in. groźbami wstrzymania pieniędzy dla samorządów promujących prawo “służące obronie rodziny heteroseksualnej”. Profesor przestrzega, że naciski KE na Polskę "mogą zainicjować konflikt, który zakończy się źle dla wszystkich".

Wskazał, że spór Polski z Brukselą jest już "w pełni otwarty", a władze KE nie mają już skrupułów w systematycznym stosowaniu szantażu. Wskazał, że groźby finansowe ponownie pojawiły się w związku z październikowym werdyktem TK, który orzekł o wyższości polskiej konstytucji nad przepisami UE.

Inne państwa powinny bronić Polski?

Reklama

Nogueira Pinto zaznaczył, że w obronę Polski powinni dziś włączyć się przedstawiciele innych państw UE, którym leży na sercu obrona tradycyjnych wartości.

"Ta nowa Bitwa Warszawska w obronie polskiego rządu przeciwko tęczowemu dyktatowi Brukseli, po stronie narodu, który odparł już agresje z wielu różnych stron, będzie bardzo ważna, jeśli nie decydująca", podsumował Jaime Nogueira Pinto.